Oppasrooster

Tijdens de ochtenddiensten is er oppas voor de kinderen vanaf 0 jaar. De crèche vindt plaats in de consistorie in het 'Hervormd centrum' naast de kerk. De kinderen hoeven niet aangemeld te worden.  

Voor de iets oudere kinderen (vanaf ongeveer 4 jaar) is er de mogelijkheid om eerst mee naar de dienst te gaan. Zij gaan dan, onder begeleiding, na het eerste gebed naar de crèche. Er wordt een Bijbelverhaal verteld en er zal een verwerking zijn.

Na het dankgebed na de preek, zal de koster de kinderen in de crèche op gaan halen en komen alle kinderen, samen met de leiding, terug naar de kerk. Zij mogen dan bij hun ouders gaan zitten en zijn dan tijdens het laatste lied en de zegen ook in de kerk. Klik hier om het rooster van 2024 te openen (PDF)
terug