Bankrekeningnummers

Wilt u ons financieel ondersteunen? Dat kan door een gift over te maken naar een van de onderstaande bankrekeningnummers:

Rek. nr. Diaconie:
NL92 RABO 0324 1364 12

Rek. nr. Kerkvoogdij:
NL26 RABO 0373 7269 10
terug